VšĮ Pasvalio ligoninei reikalingi šie specialistai:

 Vidaus ligų gydytojas,

 Gydytojas neurologas,

 Gydytojas oftalmologas,

Gydytojas chirurgas,

Gydytojas kardiologas,

Gydytojas geriatras.

Šių kvalifikacijų specialistus įdarbintume ne mažiau nei 1 etatą.

Trūkstamos specialybės gydytojų ir gydytojų rezidentų skatinimo dirbti Pasvalio r. savivaldybės

viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašas

 

 

 

 

 

Pasvalio rajono savivaldybės taryba skelbia konkursą viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės vyriausiojo gydytojo (įstaigos vadovo) pareigoms eiti.

Viešoji įstaiga Pasvalio ligoninė yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros viešoji įstaiga, kurios steigėjas (savininkas) yra Pasvalio rajono savivaldybė. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas – 190583596, Buveinės adresas: Geležinkeliečių g. 70, LT-39122, Pasvalys.

            Įstaigos vyriausiojo gydytojo (įstaigos vadovo)– pareigybės (etato) dydis – 1, pastovioji mėnesinio darbo užmokesčio dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 151 straipsnį (už įstaigos praėjusių metų rodiklių pasiekimus - nuo 4296 Eur).

            Pretendentai dokumentus teikia per Viešojo valdymo agentūros informacinę sistemą arba tiesiogiai, adresu: Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Juridinio ir personalo skyriaus 410–413 kab., Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys.

Pretendentų dokumentai priimami iki 2023 m. balandžio 19 d.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis) ir veiklos programos vertinimas.

                      Išsami informacija paskelbta Pasvalio rajono savivaldybės tinklalapyje www.pasvalys.lt  Priėmimas į darbą.

                      Tel. pasiteirauti: 8 658 34 231, 8 658 34 184, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.