Finansinės būklės ataskaita 2017   
 Veiklos ataskaita 2016  
 Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m  
VŠ| Pasvalio ligoninė
veiklos ataskaita už 2017 metus
 
Duomenų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų skaičių ir jų vidutinį darbo užmokestį ataskaita 2017  
 Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis  
Veiklos ataskaita. 2018 metai  

 Duomenys apie asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų skaičių ir jų vidutini darbo užmokestį. 2018 metu IV ketvirtis

 
 Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis  
 Duomenys apie asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų skaičių ir jų vidutini darbo užmokestį. 2018 metai  
 FINANSINES BUKLES ATASKAITA
PAGAL 2019 M.RUGSEJ030 D. DUOMENIS
 
 Duomenų apie ASPĮ darbuotojų skaičių ir jų vidutinį darbo užmokestį ataskaita  
VšĮ Pasvalio ligoninės 2019 m. veiklos ataskaita